:: دوره 9، شماره 4 - ( 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 57-77 برگشت به فهرست نسخه ها
آسیب‌شناسی نظام آموزشی در مراکز دانشگاهی فنی و حرفه‌ای
جعفر ترک زاده1، مجید شعبانی فر1، جمال معمرحور2، عطاء الله سینائی*3
1- دانشگاه شیراز
2- دانشگاه تهران
3- دانشگاه پیام نور تهران ، Sinaee_sa@yahoo.com
چکیده:   (1127 مشاهده)
هدف از انجام این پژوهش، آسیب‌شناسی نظام آموزشی دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای تهران با رویکرد ترکیبی بود. روش پژوهش در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی، فرایند چرخه‌ای تحلیل بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، دانشجویان دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای تهران به تعداد 17437 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 376 نفر و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب گردیدند. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی پژوهش شامل 11 نفر از اعضای هیئت‌علمی و 11 نفر از دانشجویان نیم سال آخر بودند و از نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک معیار استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش کمی از مقیاس نظام جامع یاددهی یادگیری استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t تک متغیره و از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. ابزار گردآوری داده­ ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختمند بود و با استفاده از فرایند چرخه­ ای تحلیل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل کمی نشان داد که در هر سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای تهران آسیب وجود دارد. نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش منجر به شناسایی علل و عوامل بروز آسیب‌های شناسایی‌شده، مشتمل بر 14 عامل گردید که در چهار حوزه اساتید (ضعف در روش‌ها و مهارت‌ها، کم رغبتی نسبت به کار، ضعف در تعامل با دانشجویان، عدم آشنایی با فن‌آوری‌های نوین و نگاه سنتی به آموزش)، دانشجویان (ضعف علمی، بی‌انگیزگی و تعداد زیاد دانشجویان)، امکانات و تجهیزات دانشگاه (حجم زیاد سرفصل‌ها، عدم تناسب محتوای آموزش با نیازهای دانشجویان، کارآفرینانه نبودن آموزش) و مدیریت (نبود سیستم ارزیابی جامع در دانشگاه، ضعف سازمانی و مدیریتی دانشگاه و نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه) دسته‌بندی گردیدند. درمجموع نظام یاددهی - یادگیری در قلمرو پژوهش وضعیت مطلوبی قرار ندارد و در اکثریت‌ قریب‌ به‌اتفاق زمینه‌های مربوطه واجد آسیب و ضعف‌های قابل‌ملاحظه است.

 
واژه‌های کلیدی: یاددهی- یادگیری، آموزش عالی، فنی و حرفه‌ای، آسیب‌شناسی
متن کامل [PDF 518 kb]   (431 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML     Printدوره 9، شماره 4 - ( 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها