مجله آموزش عالی ایران- درباره نشریه
مشخصات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام نشریه: آموزش عالی ایران
اعتبار نشریه: علمی-پژوهشی
صاحب امتیاز: انجمن آموزش عالی ایران
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
سردبیر: دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
مدیر اجرایی: دکتر سودابه حسن زاده بارانی کرد
کارشناس: سیده بهاره امامی
خط مشی

 خط مشی مجله آموزش عالی انتشار مقاله­های علمی ـ  پژوهشی در حوزه آموزش عالی است. لازم است مقاله­ها در جهت توسعه دانش­ آموزش عالی با اولویت بررسی پدیده­ها و مسائل آموزش عالی کشور در ابعاد مختلف باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه آموزش عالی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می­باشد

نشانی مطلب در وبگاه مجله آموزش عالی ایران:
http://ihej.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب